Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wspólnej aktywności
i wymiany doświadczeń w ramach
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Historia polskiej chirurgii ręki rozpoczyna się w latach 60. XX wieku. Wiąże się nierozerwalnie z nazwiskiem Profesora Hieronima Strzyżewskiego. Początki chirurgii ręki w latach pięćdziesiątych to nieśmiałe próby niektórych ortopedów i chirurgów dotyczące głównie ścięgien, nerwów oraz niektórych schorzeń kończyny górnej więcej

1. Zrzeszanie lekarzy zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie chirurgii kończyny głównej
2. Upowszechniania najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie umiejętności zawodowych
3. Współdziałanie w procesie specjalizacji i dokształcania członków Towarzystwa
4. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w ich pracy zawodowej i naukowej;
5. Organizowanie współpracy specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej chirurgii ręki za granicą;
6. Propagowanie w społeczeństwie zachowań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie przypadków urazów kończyny górnej.   

1. Jednoczasowa przynależność do Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki FESSH i Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki IFSSH.
2. Zniżki przy prenumeracie The European Journal of Handsurgery ( european volume)
3. Pierszeństwo w rejestracji i zniżki w opłatach w kursach oragnizowanych przez PTCHR
3. Zniżki w opłatach nad którymi PTCHR objęło patronat.
4. Zniżki na noclegi w hotelach sieci Accor Hotels na całym świecie 

List Powitalny

Koleżanki i Koledzy,

od Zjazdu w Trzebnicy pełnię funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, co traktuję jako szczególne wyróżnienie, a jeszcze bardziej jako zobowiązanie do dalszego rozwoju Towarzystwa.

Należymy do:

NIP 7831547762
REGON 631127373
KRS 0000098830